w Jordanowie
rok zał. 1926

im. Hugona Kołłątaja

Zespół Szkół

Stop przemocy

28.11.2013 r. klasy: 1awb, 1bwb, 1cwb, 2awb, 2dwb brały udział w zajęciach profilaktycznych „STOP PRZEMOCY” prowadzonych przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa.

Program udało się zorganizować dzięki współpracy z Urzędem Miasta Jordanowa.

Celem zajęć było utrwalanie wiedzy na temat przemocy, poznanie przyczyn i rodzajów agresji, kształtowanie postaw asertywnych, uświadomienie wpływu emocji i własnej samooceny na zachowanie.

Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje działań agresywnych i kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze porozumienia.