w Jordanowie
rok zał. 1926

im. Hugona Kołłątaja

Zespół Szkół

Dnia 5 października 2014 roku nasza szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu.

Obie szkoły, mając na uwadze dbałość o zdobywanie wiedzy i rozwój intelektualny młodego pokolenia oraz umożliwienie absolwentom liceum dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia zawarły niniejsze porozumienie które obejmuje m.in.:

- realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze dydaktycznym i popularyzatorskim;

- realizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym;

- organizację konferencji, szkoleń lub warsztatów;

- Promocję stron na własnych stronach internetowych i w materiałach promocyjnych stron, w zakresie współpracy określonej niniejszym porozumieniem.

Porozumienie podpisali: dr hab. nauk med. Iwon Grys prof. nadzw. – Rektor PPWSZ w Nowym Targu oraz mgr Rafał Rapacz – Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

zdjęcia: Piotr Szewczyk, DPWiMKZ