w Jordanowie
rok zał. 1926

im. Hugona Kołłątaja

Zespół Szkół

W poniedziałek 21 września br. gościliśmy w naszej szkole niezwykłego gościa, bowiem w czasie wizytacji jordanowskiej parafii odwiedził naszą szkołę ks. bp. Jan Zając. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z całą społecznością szkolną – dyrekcją, nauczycielami, uczniami i pracownikami. Naszego Gościa przywitaliśmy śpiewem chóru Bel Canto i szkolnej scholi. Oczywiście były też bardziej oficjalne powitania ze strony Pana Dyrektora i przewodniczącego SU.
Ks. Biskup w swoim słowie do nas skierowanym podkreślał rolę wspólnoty, także szkolnej, w życiu każdego człowieka, a zwłaszcza młodego. Zachęcał przy tym do aktywnego włączania się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży które odbędą się w dniach 26 lipca- 31 lipca 2016 w Krakowie.
Gromkie oklaski były najlepszym dowodem, że mądre słowa połączone z poczuciem humoru i niewymuszoną spontanicznością naszego Gościa wzbudziły uznanie wśród młodzieży.
Drugą częścią tej wizyty było spotkanie z nauczycielami w szkolnej bibliotece. Ks. Biskup z zainteresowaniem wysłuchał informacji na temat naszych działań , które praktycznie potwierdzają niezwykłą rolę wartości chrześcijańskich w wychowaniu młodzieży. Była też okazja aby przedstawić zakres działań szkolnego koła wolontariatu i pochwalić się sukcesami w olimpiadach i konkursach teologicznych.
Ta niezwykle uroczysta, ale równocześnie bardzo miła wizyta zakończyła się wspólnym zdjęciem, które będzie cenną pamiątką po tym niezwykłym spotkaniu.