w Jordanowie
rok zał. 1926

im. Hugona Kołłątaja

Zespół Szkół


Stolarz

Po skończonej nauce, która trwa trzy lata uczeń zdobywa kwalifikacje A.13, które pozwalają naszemu absolwentowi na:

- podjęcie pracy w każdym zakładzie zajmującym się przeróbką drewna i wyrobów drzewnych,

- podjęcie pracy w każdym zakładzie solarskim produkującym meble, boazerie, więźby dachowe, listwy 

wykończeniowe itp.,

podjęcie pracy w tartaku,

podjęcie pracy przy projektowaniu mebli,

praca w sklepie meblowym i z wyrobami drzewnymi,

zdobywanie dalszych kwalifikacji na kursach,

Elektryk

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak:

technologia i materiałoznawstwo,

podstawy elektrotechniki,

elektroenergetyka,

pomiary elektryczne,

techniki wytwarzania,

zajęcia praktyczne,

Elektryk wykonuje prace:

montażowe i demontażowe,

instalacyjne i eksploatacyjne,

konserwacje i remonty,

dokonuje pomiarów i odpowiednich regulacji maszyn i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych

dokonuje przeglądów technicznych, diagnozowania, wyszukiwania i usuwania uszkodzeń.

obsługuje urządzenia i maszyny elektryczne zgodnie z instrukcjami obsługi,

wykonuje prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów.

Elektryk może pracować w zakładach:

wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,

we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną,

- produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne

- naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.

po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Murarz-tynkarz

W trakcie nauki odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: technologia, dokumentacja techniczna, zajęcia praktyczne.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

- wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

- wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

- wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

- wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Murarz może pracować na stanowiskach tynkarsko-murarskich:

- we wszystkich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych,

- zakładach remontowo-budowlanych,

- może również wykonywać różne złożone prace murarskie i betoniarskie w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego

- wykonywać, naprawiać i konserwować piece, kotły i kominy przemysłowe,

- może także prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Mechanik pojazdów samochodowych

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, konstrukcja pojazdów samochodowych, przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych, zajęcia praktyczne.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace:

konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych;

kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych

reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Mechanicy pojazdów samochodowych znajdują zatrudnienie:

w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych,

w zakładach diagnostycznych i naprawczych

w stacjach obsługowo-naprawczych

mogą również otworzyć własny warsztat.

Sprzedawca

To bardzo popularny i powszechnie poszukiwany zawód w obszarze administracyjno usługowym. W trakcie nauki młodzież poznaje techniki sprzedaży, elementy marketingu, czy reklamy.

Nabywa również umiejętniści obsługi kasy fiskalnej.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

A.18. Prowadzenie sprzedaży - egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży,

- wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Po skończonej szkole absolwent może znaleźć zatrudnienie:

- w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera,

- w punktach sprzedaży detalicznej,

- w hurtowniach,

- może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży,

- samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Fryzjer

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

K1- A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich - egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak:

- strzyżenie włosów,

- mycie i pielęgnowanie włosów,

- czesanie,

- trwała ondulacja,

- pielęgnowanie,

- modelowanie fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki ręcznej,

- wykonywanie uczesania innymi technikami, np. przez nawijanie włosów na wałki,

- suszenie, rozczesywanie i układanie, z zastosowaniem dodatków fryzjerskich,

- wczesywanie do fryzur tresek i tupetów,

- utrwalanie fryzury np. przy użyciu lakieru,

- rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów

Fryzjer może pracować:

- w zakładach fryzjerskich,

- perukarniach,

- charakteryzatorniach w teatrach i telewizji,

- na planach filmowych.

- absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w zakładach fryzjerskich świadczących usługi typowe dla fryzjerstwa damskiego lub męskiego bądź podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.

Blacharz samochodowy

Program nauczania dla zawodu blacharz samochodowy w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej przewiduje następujące przedmioty zawodowe:

- rysunek techniczny,

- budowa pojazdów samochodowych,

- technologia napraw blacharskich,

- obsługa klienta w warsztacie blacharskim oraz zajęcia praktyczne.

Blacharze samochodowi po skończonej szkole mogą zostać zatrudnieni:

- w zakładach blacharskich,

- podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek

Cukiernik

Celem kształcenia w zawodzie cukiernika jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych- egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Uczniowie naszej szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik zostaną przygtowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;

- sporządzania półproduktów cukierniczych;

- sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;

- dekorowania wyrobów cukierniczych.

Absolwent zawodu cukiernika będzie mógł podjąć pracę:

- w zakładach i pracowniach cukierniczych,

- ciastkarniach,

- piekarniach,

- kawiarniach z własnymi wyrobami

- będzie mógł podjąć się własnej działalności gospodarczej dzięki przygotowaniu w zakresie przedsiębiorczości.

Kucharz

Zawód kucharza to niewątpliwie ciekawy i bardzo potrzebny zawód na rynku pracy. Rozwijająca się stale branża gastronomiczna stale poszukuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Kilkudziesięcioletnie doświadczenie kształcenia w branży gastronomicznej pozwala nam zaproponować młodzieży klas gimnazjalnych zawód atrakcyjny, który będzie kształcony przez fachową kadrę pedagogiczną będącą świetnymi fachowcami w gastronomii.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

K1- T.6. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Absolwentów naszej szkoły kształcącej w zawodzie kucharz przygotujemy do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- przechowywania żywności;

- sporządzania potraw i napojów;

- wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Absolwent po skończonej szkole może pracować:

- zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, itp.),

- służbie zdrowia (sanatoria żłobki, służby sanitarne),

- w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym, (domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty).

Po ukończeniu tej szkoły można rozpocząć własną działalność gospodarczą lub zająć się przygotowaniem potraw na wesela, chrzty czy bankiety.

Piekarz

Jest to zawód, na który istnieje duże zapotrzebowanie na rynku pracy oraz daje podstawę do dalszego kształcenia i uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich- egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:


przygotowywania surowców do produkcji wyrobów piekarskich,

sporządzania półproduktów piekarskich,

dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie,

przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa,

obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.Kucharz

Możliwe formy zatrudnienia

- piekarnie rzemieślnicze i przemysłowe w Polsce i Unii Europejskiej.


- placówki handlowe prowadzące wypiek pieczywa.


- cukiernie,


- jest przygotowany do samodzielnego założenia i prowadzenia własnej działalności

- duże zapotrzebowanie na piekarzy jest również w krajach Unii Europejskiej.

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;

- wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

- wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych może być zatrudniony:

- na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych)

- w firmach budowlanych i instalacyjnych,

- warsztatach rzemieślniczych,

- remontowo-montażowych,

- administracjach domów mieszkalnych.

- może wykonywać prace montażowe i demontażowe oraz nadzorować eksploatację i konserwować czynne instalacje sanitarne

- może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Lakiernik

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

K1- M.28. Wykonywanie prac lakierniczych - egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;

- nanoszenia powłok lakierniczych;

- wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

w zakładach produkcyjnych z różnych branż w szczególności samochodowej,

- w usługach,

- mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Lakiernik samochodowy napraw lakierniczych sam podejmuje wszystkie decyzje i wybiera sposób naprawy. Wymaga to od niego dużej i stale uzupełnianej wiedzy na temat nowych technologii, lakierów i materiałów pomocniczych. Do jego obowiązków należy też obsługa nowoczesnych kabin lakierniczych. W związku ze stałym rozwojem branży samochodowej, niezmiennym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu napraw lakierniczych, jak i zmieniającym się dynamicznie technologiom i materiałom lakierniczym i pomocniczym zapotrzebowanie na specjalistów realizujących prace lakiernicze będzie nadal rosło. Pomimo stałej komputeryzacji i automatyzacji prac lakierniczych w zawodzie nadal najważniejsze są kompetencje i umiejętności specjalistyczne, kształcone w procesie edukacji zawodowej

Elektromechanik

Elektromechanik to zawód bardzo często spotykany w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją oraz naprawą maszyn i urządzeń elektrycznych. Praca elektromechanika wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. W zawodzie elektromechanika konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo -ruchowa.

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych- egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

- oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,

- montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

- elektromechanik to zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Przemysł elektryczny należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Elektromechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim:

- w przedsiębiorstwach przemysłowych,

- przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych,

- w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii, organizacji produkcji i usługach stwarzają potrzebę rozwijania kształcenia w zawodzie,

- osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę.

Blacharz

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

M.25. Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy -egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- wykonywania wyrobów z blachy,

- wykonywania pokryć z blachy,

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

- w zakładach produkcyjnych branży blacharskiej,

- w budownictwie,

- usługach blacharskich

- mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Specyfika zawodu blacharza sprawia, że znajduje zatrudnienie, zarówno w pracy usługowej przy wykonywaniu, naprawie i konserwowaniu wyrobów z blachy, jak i przy wykonywaniu i naprawie pokryć z blachy. Przy założeniu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, pokrycia z blachy znajdą zapotrzebowanie i utworzą się miejsca pracy dla blacharzy.